Advies | Lezingen

Voedzaam genieten

We worden steeds ouder in Nederland! Hoe mooi is dat?
Dit betekent dat wij onze dierbaren langer om ons heen hebben, maar ook dat wij ze meer en meer (zelf) moeten verzorgen.

Er gebeurt momenteel veel in de zorg. Veel organisaties en partijen zijn met goede initiatieven en optimalisatie modellen bezig, zoals digitale informatie managementsystemen, digitale zorg, en duurzame financieringsmodellen. Met als kerndoelstelling: kostenverlaging en daarmee de gezondheidspositie te verbeteren en te optimaliseren.

Vanuit Daily Nutrition ondersteunen wij deze initiatieven volledig. En toch missen wij iets, iets wat blijkbaar moeilijk ‘detecteerbaar’ is, want je kan het niet goed uitdrukken in modellen, het is moeilijk meetbaar, het is (te) gevarieerd, en voelt vaak als onvoldoende tastbaar.

Wat dit is?

Voeding

Wij eten en drinken elke dag! We kunnen zelfs niet zonder. Waarom?

Het is de brandstof van ons lichaam. Het fundament!

De kern van het begin van het aanpakken van de gezondheidszorgproblematiek bij ouderen ligt niet alleen in het digitaliseren van de zorg, het optimaliseren van managementsystemen, etc. Voor ons ligt die kern echt in VOEDING als startpunt. Want dit is een zeer bepalende factor in de gezondheidsstatus bij ouderen (bij iedereen eigenlijk).

En kleine, nutritionele,  aanpassingen in het dagelijkse voedingspatroon bij ouderen maakt al een heel GROOT verschil!

“Goed eten is de basis van het echte geluk!”

Vanuit Daily Nutrition richten wij ons hier tot ouderen. Voeding is het meest elementaire element voor de gezondheid van ouderen, zowel thuiswonend als in de zorginstellingen. Voeding gecombineerd met voldoende aerobe en weerstandsoefingen, zorgt ervoor dat ouderen zich meer omringen met sociale activiteiten, ze behouden en/of groeien in hun zelfredzaamheid, vitaliteit en daarmee een hogere kwaliteit van leven ervaren!

En toch is voeding vaak het eerste “slachtoffer” bij de optimalisatie initiatieven of het laatste sluitstuk in de begroting. Terwijl Voeding het eerste hoofdstuk behoort te zijn.

In Nederland zijn 4 op de 10 ouderen ondervoed, aldus Stuurgroep Ondervoeding. Met de wetenschap dat het aantal ouderen in Nederland de komende 10-20 jaar met bijna een miljoen gaat toenemen, dan groeit potentieel ook het aantal ouderen dat ondervoed is.

De impact die dat heeft op onder andere de zorgkosten spreken voor zich. Dit moet anders en kan ook echt anders.

We zullen nog veel meer preventief moeten gaan opereren met de kaart van Voeding in onze handen. Nu gaan we nog van ziekte naar gezondheid, we zullen dit met elkaar moeten omdraaien. Preventief zorg dragen voor een goede gezondheid. En voeding echt centraal gaan stellen in onze budgetten. Het start echt met voeding!

Deze benodigde verandering vraagt veel van onze huidige zorgverleners maar ook van ons als individu alsmede als kinderen van onze ouders. Wij pleiten dan ook voor het vrijmaken van voldoende voedingsbudget bij zorginstellingen (woonzorg/thuiszorg).

✓ Lezingen over belang voeding

✓ Voeding als beleid

✓ Strategische implementatie

✓ Kleine aanpassing, groot verschil

Geïnteresseerd in ook een lezing of voedingsadvies voor uw organisatie?

Vanuit Daily Nutrition zijn wij graag uw gesprekspartner aan tafel als het gaat om strategische implementatie van voeding. Daarnaast verzorgen wij ook lezingen voor bijv. de bewoners van woon-zorglocaties over het belang van eiwitrijke voeding.

Benieuwd naar ons advies? Wilt u ook graag uw bewoners informeren over eiwitrijke voeding (incl. proeverij)? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op of bel naar 085 060 62 79 voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Contactformulier